ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στο πλαίσιο της πανδημοτικής δημοσκόπησης που διεξήχθη από την εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD. παρουσιάστηκαν στις 11.1.2022 στο Δήμο Αραδίππου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για την ικανοποίηση των δημοτών του Δήμου Αραδίππου