ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μεγάλης παγκύπριας αξιόλογης έρευνας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυπριακής δημοσιογραφίας την οποία διεξήγαγε η εταιρεία CMRC CYPRONETWORK LTD. μαζί με την Τράπεζα Κύπρου και την Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Τα αποτελέσματα συνοπτικά έχουν ως εξής:

Περίπου τρεις στους τέσσερις Κύπριους ενημερώνονται για θέματα που τους ενδιαφέρουν
ειδησεογραφικά από την Τηλεόραση και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ένας στους δύο (48%)
από τις Διαδικτυακές Πύλες (portals), τέσσερις στους δέκα από το Ραδιόφωνο και ένας στους επτά
από τις τοπικές Εφημερίδες και ελληνικά ΜΜΕ (με 14% και 13% αντίστοιχα). Παράλληλα, 7%
ενημερώνονται αντίστοιχα από περιοδικά και ξένα (αμερικάνικα και αγγλικά) ΜΜΕ.


Ως προς το ερώτημα από ποιά ΜΜΕ ενημερώνονται περισσότερο, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι για
την Τηλεόραση 37%, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 33%, τις Διαδικτυακές Πύλες 13%, το
Ραδιόφωνο και τις Εφημερίδες 3% αντίστοιχα, τα περιοδικά και ξένα (αγγλικά και αμερικάνικα)
ΜΜΕ 2% και τα ελληνικά ΜΜΕ 1%. Την ίδια ώρα, γύρω στο 7% δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία
ενημέρωση ούτε και ενδιαφέρονται να έχουν.


Γενικά, η διαπίστωση είναι ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνονται και τα ποσοστά των ατόμων που
ενημερώνονται από την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο, ενώ καταγράφεται και η αντίστροφη τάση.
Δηλαδή, με την αύξηση των ηλικιών, μειώνεται το ποσοστό όσων ενημερώνονται μέσω των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης και των Διαδικτυακών Πυλών.


Τηλεόραση και ραδιόφωνο παρουσιάζουν γενικά τους ψηλότερους δείκτες θετικής αξιολόγησης
(60% και 50% αντίστοιχα) γενικά και σε όλα τα κριτήρια, της αντικειμενικότητας, της ποιότητας και
της αξιοπιστίας. Όσον αφορά το κριτήριο αξιοπιστίας, καταγράφει η Τηλεόραση 44% θετικές
απαντήσεις, ακολουθεί το Ραδιόφωνο με 36%, οι Εφημερίδες με 20% και οι Διαδικτυακές Πύλες με
29%. Τα άλλα ΜΜΕ καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων.


Σε σημαντικό αριθμό κριτηρίων που τέθηκαν για αξιολόγηση της δημοσιογραφίας στην Κύπρο
καταγράφονται γενικά θετικά αποτελέσματα, με τις θετικές απαντήσεις να ξεπερνούν το 42% σε
όλους τους δείκτες. Αναλυτικότερα, 4-5 στους 10 Κύπριους βλέπουν θετικά την ποιότητα,
αντικειμενικότητα, ήθος/δεοντολογία, εγκυρότητα των ειδήσεων, τη συμπεριφορά, τη γνώση του
αντικειμένου της δημοσιογραφίας, ενώ αντιστρόφως οι αρνητικοί δείκτες κυμαίνονται μεταξύ 13 –
18%.


Αναλυτικότερα οι θετικές απαντήσεις στο κριτήριο ποιότητας της Δημοσιογραφίας ανέρχεται στο
44% , που στις ηλικίες 45+ ξεπερνά το 51% και μειώνεται στο 37% μεταξύ των απόφοιτων
πανεπιστημίου. Στο κριτήριο Αντικειμενικότητας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 42%, στο
43% για το ήθος και την δεοντολογία, στο 46% στο δείκτη εγκυρότητας και φτάνει στο 51% και 52%
αντίστοιχα στα κριτήρια Γνώση αντικειμενικού και Συμπεριφοράς.


Γενικά πιο θετικοί VS δημοσιογραφία είναι οι γυναίκες, οι μεγαλύτερες ηλικίες και απόφοιτοι
Γυμνασίου ενώ, θετικοί μεν αλλά πιο κριτικοί στις αξιολογήσεις τους είναι οι νεότερες ηλικίες και οι
απόφοιτοι Πανεπιστημίου.


Παράλληλα όμως το 42-47% εκτιμά αντίστοιχα ότι υπάρχει οικονομική εξάρτηση αλλά και πολιτική
επιρροή στα ΜΜΕ. Επίσης, τέσσερις στους δέκα Κύπριους εκτιμούν ότι ο βαθμός διείσδυσης των
ψευδών ειδήσεων στην χώρα μας είναι ψηλός, ενώ στις ηλικίες 18-24χρόνων το ποσοστό αυτό
φτάνει στο 54%. Ακόμη 44% δηλώνει ότι η διείσδυση των ψευδών ειδήσεων στα κυπριακά ΜΜΕ
είναι μέτρια και 16% τη θεωρεί λίγη έως και μηδενική. Κατά την εκτίμηση του κοινού, ψευδείς
ειδήσεις εντοπίζονται περισσότερο στα ΜΚΔ (53%) στην Τηλεόραση (20%) και στις Διαδικτυακές
Πύλες (15%).


Ζητώντας από το κοινό να τοποθετηθεί σε αριθμό δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των
πολιτών (51%) εμπιστεύεται τα ΜΜΕ της Κύπρου, εμπιστεύεται τους Κύπριους δημοσιογράφους
(54%) και τούς θεωρεί αξιόπιστους (52%).


Παράλληλα, 54% των Κυπρίων θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν υπέρβαση εξουσίας, 47%
θεωρεί ότι τα ΜΜΕ στην Κύπρο είναι αξιόπιστα, ενώ το 36% διαφωνεί. Οι ερωτηθέντες στα πλαίσια
αυτής της έρευνας εκτιμούν επίσης ότι το 37% των ΜΜΕ ως επιχειρήσεις είναι υπόστελεχωμένες,
ενώ το 44% πιστεύει ότι επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια στο χώρο των ΜΜΕ.